Zakendoen

’Meer doorstroming woningmarkt als 60-plusser gaat huren’ | Financieel

Huiseigenaren zien huren lang niet altijd als een logische volgende stap. Toch kan dit ook op financieel vlak een slimme keuze zijn. „Het klopt dat de maandelijkse huursom soms hoog is, maar de extra huurlast kan vaak voor een lange periode gedekt worden met de overwaarde”, aldus Michiel Meijer, algemeen directeur bij Van Bruggen Adviesgroep.

Een groot voordeel van verhuizen naar een huurwoning is dan ook dat de tot dan toe nog papieren overwaarde vrijkomt. „Deze overwaarde van gemiddeld €300.000 per huishouden kan volledig naar eigen inzicht besteed worden. Je hoeft daarbij niet meer bang te zijn voor een correctie van de huizenprijzen.”

Onderhoudskosten

Overgaan op huren neemt voor de 60-plusser de zorg van het onderhoud van een huis weg. Meijer: „Deze kosten zijn vaak onzeker en kunnen een forse hap uit het huishoudpotje betekenen, om nog maar te zwijgen over de fysieke inspanning die zestigplussers niet zelf meer hoeven te leveren.” Bovendien zijn de bijkomende kosten vaak lager dan bij een koopwoning. Zo vallen de kosten voor de opstalverzekering en de onroerendezaakbelasting bij een koopwoning vaak hoger uit dan de servicekosten van huren.

Vergroten aanbod

Het woningtekort wordt hiermee niet opgelost, daar zijn immers fors veel nieuwe woningen voor nodig. „Voor het vergroten van het huizenaanbod is helaas een lange adem vereist. De woningnood vraagt echter ook om andere oplossingen, die de temperatuur in de markt nu al iets kunnen verlagen. Een betere match van het aanbod en de verschillende levensfases waarin mensen verkeren is wat ons betreft onderdeel van die oplossing”, stelt Meijer.

„Veel 60-plussers zouden liever kleiner gaan wonen. Volgens het CBS gaat dit om 43 procent van de 55 tot 65-jarigen. Door als zestigplusser te verhuizen naar een kleinere maar passender huurwoning, komen er grotere koopwoningen vrij voor starters en gezinnen”, stelt Meijer. Zodoende wordt er ondanks het gebrek aan nieuwe woonruimte toch wat doorstroom in de markt gestimuleerd.

Meer seniorenwoningen

Overigens is het ook voor 60-plussers die willen gaan huren een uitdaging om een passende woning te vinden. Meijer: „Er zijn in Nederland te weinig seniorenwoningen door de forse groei van het aantal senioren. Dit geldt voor zowel de huur- als koopsector. We moeten daarom het komende decennium vooral veel seniorenwoningen bijbouwen, zodat de woningvoorraad aansluit bij de demografie van de huishoudens.”

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button