Nederland

Geen toenadering kabinet en linkse oppositie over rem op gezinshereniging

Het kabinet wil dat erkende vluchtelingen pas gezinsleden over mogen laten komen naar Nederland als zij woonruimte hebben. Veel statushouders hebben geen woning, onder meer omdat er een tekort aan huizen is, en zitten nog in de asielzoekerscentra. Daar houden ze plekken bezet voor nieuwe asielzoekers. Nareizigers zouden ook in die opvangcentra komen.

Een deel van de Kamer vindt het absurd dat het kabinet willens en wetens een besluit neemt dat volgens hen onrechtmatig is. Van der Burg denkt dat het besluit wel standhoudt voor de rechter, maar erkende dat het ‘geen zekerheid is’.

Adviesaanvraag

Diverse partijen hebben er daarnaast geen goed woord voor over dat het kabinet niet zelf bij de Raad van State om advies wil vragen.

De staatssecretaris zei wel dat het de Tweede Kamer vrijstaat om zelf een spoedadvies bij de Raad van State te vragen. Daar is wel een Kamermeerderheid voor nodig. En die is er niet.

Duur maatregelen

Van der Burg betoogde dat het kabinet niet anders kan. “Het is niet iets wat we willen, maar zonder deze regel redden we het niet.” Er zijn veel te weinig opvangplekken voor asielzoekers en statushouders.

Om de duur van de maatregelen te beperken – door deze uiterlijk 31 december 2023 op te heffen – en nareizigers na vijftien maanden alsnog toestemming te geven naar Nederland te komen, denkt Van der Burg het ‘leed zoveel mogelijk te verzachten’.

Wetsvoorstel klaar

Bovendien kan bij een statushouder die een woning heeft, de nareiziger wel eerder naar Nederland komen.

De staatssecretaris zegt dat het kabinet wel een advies zal vragen aan de Raad van State als het wetsvoorstel klaar is en voordat het wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Dat is gebruikelijk.

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button