Nederland

Kabinet noemt jaar voor uitkopen 500 tot 600 piekbelasters stikstof ‘ambitieus’

Remkes concludeerde vorige week dat het noodzakelijk was om 500 tot 600 piekbelasters zowel uit de agrarische sector als uit het bedrijfsleven, binnen een jaar uit te kopen. Daarmee zou de stikstofneerslag op de natuur snel worden verminderd.

Door die piekbelasters uit te kopen zou er voorrang kunnen worden gegeven aan het vergunnen van bouwprojecten en de zogenoemde PAS-melders. 2500 PAS-melders zouden daardoor een vergunning kunnen krijgen.

Ambitieus

Maar het kabinet lijkt dat een lastig haalbare termijn te vinden. Bij aankomst bij de ministerraad zei minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal al ‘een heel ambitieus stukje tekst in het rapport van Remkes’.

Het kabinet schrijft nu aan de Kamer: “Het kabinet wil als het gaat om de piekbelasters, met ondernemers uit diverse sectoren een gefaseerde aanpak bespreken. Deze gesprekken – op basis van vrijwilligheid – gaan in eerste instantie over het aanpassen of verplaatsen en pas daarna over het vrijwillig op- of uitkopen van een bedrijf. Het kabinet realiseert zich dat dit traject grote impact heeft en vindt het door Remkes genoemde tijdpad van 1 jaar ambitieus.”

2030 blijft staan

In november komt het kabinet met de hoofdlijnen voor de toekomst van de landbouw. Dit bevat de basis voor het landbouwakkoord, waarvan het streven is deze in het eerste kwartaal 2023 te sluiten. Ook over de wijze waarop nadere invulling wordt gegeven over de aanpak van de piekbelasters wordt de Tweede Kamer in november geïnformeerd.

De halvering van de stikstofuitstoot in 2030 zoals het kabinet van plan was, blijft voorlopig staan, zoals Remkes ook had aanbevolen. De suggestie van Remkes om twee ijkmomenten (2025 en 2028) in te bouwen waarop wordt bekeken of 2030 nog haalbaar is, neemt het kabinet ook over. 

Gedwongen uitkoop

Remkes had in zijn rapport ook flinke kritiek op de aanpak van het kabinet, zoals op het stikstofkaartje dat minister Van der Wal in juni presenteerde. Hij adviseerde dat die kaart van tafel ging en wordt vervangen door regionale kaarten komen die minder gedetailleerd zijn.

Van der Wal zei tijdens de presentatie van het rapport direct toe dat het gewraakte stikstofkaart van tafel is.

Remkes bemiddelde de afgelopen maanden tussen het kabinet en de landbouwsector nadat grote onrust was ontstaan over de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Hij voerde verschillende gesprekken over het gevoelige onderwerp en de toekomst van landbouw en natuur in Nederland. Hij sprak met boeren, actiegroepen, ministers, natuur- en milieuorganisaties en provinciebestuurders.

Krappe voldoende

Eerder deze week bleek uit een ledenraadpleging van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland dat zij het rapport van Remkes een krappe voldoende geven. De termijn van een jaar om piekbelasters aan te pakken zien de leden als onhaalbaar.

Van der Wal noemde de uitslag van de ledenraadpleging voorafgaand aan de ministerraad een ‘mooi vertrekpunt om samen verder te gaan’.

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button