Nederland

Minister Weerwind vindt kritiek op reis naar Suriname pijnlijk

Tegelijk doet het hem pijn dat er kritiek is op zijn komst, onder meer vanuit de stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers van slavernij in Suriname.

Koning

De voorzitter van de stichting vindt het ongepast als Weerwind komt, omdat hij een ‘nazaat van slaafgemaakten’ is. Hij vindt dat koning Willem-Alexander de aangewezen persoon is om excuses te maken.

Sirano Zalman, projectleider van de interactieve slavernij trail, sluit zich daarbij aan. “Om iemand van Surinaamse afkomst de verontschuldiging voor Nederland te laten aanbieden is totaal niet acceptabel en ronduit respectloos.” 

Weerwind: “Ik ben me zeer bewust van wie ik ben, waar ik vandaan kom. Geboren in Amsterdam, ouders geboren in Suriname. Daarom vind ik het eervol om naar dat land te mogen gaan. Het land van mijn ouders. En zo zie ik de uitnodiging, en ik neem de kennis en kunde mee die ik heb opgedaan in dit land en zeker als regeringsverantwoordelijke.”

Ook is vanuit Suriname kritiek op de gekozen datum van 19 december. “De plotselinge datum voor de aanbieding van verontschuldigingen is een eenzijdige beslissing en wordt Suriname opgedrongen, zoals ook de slavernij Suriname is opgedrongen”, zegt Zalman.

Gesprekken

Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot gaat nog gesprekken voeren met organisaties die betrokken zijn bij de beoogde excuses voor het slavernijverleden. 

Premier Rutte vindt 19 december daarvoor een goede datum. “Dat is nog vóór het nieuwe jaar en het is ook geen controversiële datum.”

De slavernij werd afgeschaft op 1 juli 1863, maar in Suriname moesten de tienduizenden vrijgemaakte mensen daarna nog tien jaar verplicht hetzelfde werk doen voor de slavenhouders. Het is in 2023 precies 150 jaar geleden dat daar een einde aan kwam. Dat wordt elk jaar gevierd op 1 juli, de Surinaamse feestdag Keti Koti.

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button