Nederland

Onderwijsministers voelen niets voor smartphoneverbod in de klas

Gisteren werd het plan van het CDA ook al lauw ontvangen in de Tweede Kamer, ook door de andere coalitiepartijen.

René Peters van het CDA denkt dat het voor leraren moeilijk is smartphones te verbieden in de klas als die wel zijn toegestaan in andere lessen en klassen. Daarom stelde hij een verbod voor tijdens het debat over de onderwijsbegroting.
 

In de Tweede Kamer werd de zorg dat smartphones veel afleiden van de lesstof breed gedeeld, maar was weinig steun voor een verbod. Harm Beertema (PVV) wees erop dat hij eerder al een vergelijkbaar voorstel deed, en was dus voor.

Maar coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie waren weinig enthousiast. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wees op de verantwoordelijkheid van de school. 

Negatieve gevolgen

Minister Dijkgraaf schrijft in een brief aan de Kamer: “Scholen hebben de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid én professionaliteit om te bepalen op welke wijze digitale middelen in de school gebruikt kunnen en mogen worden.” De minister vindt een wettelijk verbod  daar ‘minder goed’ bij passen, én hij denkt dat het tijdrovend is om hier een wet voor te maken.

Wel stelt hij dat onderzoek aantoont dat ‘overmatig en ongereguleerd gebruik’ van de mobiele telefoon negatieve gevolgen heeft in de klas. “Afgeleide leerlingen, verminderde prestaties en het later opstarten van een les. Docenten gebruiken mobiele telefoons soms ook op een nuttige manier in de les.”

Ook is het volgens Dijkgraaf van belang dat leerlingen leren omgaan met mobiele telefoons: “Tijdens een vervolgopleiding of in werk worden mobiele telefoons ook gebruikt.”

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button