Nederland

Wilde vogels zijn lang van slag door geknal, pleidooi voor vuurwerkverbod

Dat wilde vogels rond de jaarwisseling van schrik massaal opvliegen was al langer bekend, maar nu is gebleken dat ze dagen nodig hebben om het effect van het vuurwerk te verwerken. 

Vier soorten ganzen

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Max Planck Instituut voor diergedrag hebben dat uitgezocht onder honderden ganzen in Nederland, Duitsland en Denemarken.

De onderzoekers volgden acht jaar lang vier soorten ganzen met een zendertje. Tijdens het vuurwerk verlieten de vogels direct hun slaapplaats, op zoek naar een andere plek op grotere afstand van mensen. Ze legden daarvoor afstanden af van 10 tot wel 500 kilometer. De ganzen vlogen ook veel hoger dan normaal. Eenmaal op een nieuwe plek aangekomen bleven de vogels nog dagen onrustig.

Pleidooi voor vuurwerkverbod

De dieren besteedden in de dagen na de vuurwerkverstoring ook veel meer tijd aan grazen. Dat doen ze volgens dierecoloog Bart Nolet van NIOO-KNAW om de energie die ze tijdens hun vuurwerkvlucht hebben verbruikt te compenseren.

Het vuurwerkverbod tijdens de coronapandemie gaf de onderzoekers een unieke kans om te zien wat er gebeurde als er veel minder vuurwerk werd afgestoken. Maar zelfs dan had vuurwerk nog een negatief effect op twee van de vier onderzochte soorten ganzen.

Nolet pleit voor een vuurwerkverbod in de buurt van beschermde vogelgebieden en belangrijke vogelrustplaatsen.

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button