Wereld

Kolonies rode vuurmieren gevonden in Italië, kans op verspreiding door Europa

De rode vuurmier komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Het beestje leeft daar op de bodem van regenwouden. Tegenwoordig wordt de mier ook in andere landen gezien, zoals in China, Amerika en Australië. En nu dus ook op Sicilië. Onderzoekers vrezen dat de mier zich verder door Europa zal verspreiden vanwege de opwarming van de aarde, zo schrijft The Guardian. De vuurmieren houden van een warme omgeving.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komen de rode vuurmieren vooral Europa binnen als een nest meelift met bijvoorbeeld geïmporteerde potplanten of andere goederen. In Nederland is de mier vier keer gevonden bij importinspecties. Het ging toen om werksters, waardoor de mier zich niet definitief in ons land kon vestigen. Voor een kolonie, die na drie jaar uit 50.000 tot 230.000 werksters kan bestaan, is namelijk een koningin nodig.

Op Sicilië zijn 88 van die koloniën gevonden. Hoe de vuurmieren op het eiland terecht zijn gekomen is niet bekend. Volgens genetische analyses zouden ze uit China of Amerika afkomstig kunnen zijn.

Bedreiging voor biodiversiteit

De opmars van de rode vuurmier is geen goed nieuws. Het beestje vormt een serieuze bedreiging voor de ecosystemen en biodiversiteit. De vuurmier kan inheemse miersoorten verdringen en ook kan het schade aanrichten aan gewassen. Hoofdonderzoeker Roger Vila laat in The Guardian weten dat ‘vroege detectie en snelle respons in de regio essentieel zijn om deze nieuwe dreiging succesvol te beheersen’.

De rode vuurmier is niet ongevaarlijk voor de mens. De beet van een vuurmier zorgt voor een brandende pijn. In zeldzame gevallen kan het een ernstige allergische reactie veroorzaken. Dit gebeurde in 2013 bij een 13-jarige jongen uit Texas, met fatale afloop. 

De kaken van de vuurmier zijn sterk genoeg om bijvoorbeeld elektriciteitskabels kapot te bijten.

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button