Wereld

Zaak VluchtelingenWerk tegen Rijk en COA begint: dit zijn de eisen

Begin juli kondigde VluchtelingenWerk al aan naar de rechter te stappen als de opvang voor asielzoekers niet snel zou verbeteren. Er is een structureel tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland, waardoor duizenden asielzoekers volgens VluchtelingenWerk al maanden in (crisis)noodopvanglocaties verblijven.

‘Humanitaire ondergrens’

VluchtelingenWerk vindt dat die opvang door de ‘humanitaire ondergrens’ is gezakt en wil dus snel verbetering zien. De organisatie wil dat de crisisnoodopvanglocaties voldoen aan de wettelijke minimumnormen van de opvangrichtlijn. 

Concreet komt dat er onder meer op neer dat er toegang moet zijn tot drinkwater, douches en toiletten, nodige gezondheidszorg en onderwijs en speelvoorzieningen voor kinderen. Verder moeten er ‘genoeg adequate maaltijden’ en ‘enige mate van privacy zijn, door een afgesloten slaapkamer voor gezinnen of groepen van maximaal zes personen’.

Gelijke behandeling 

Ook wil VluchtelingenWerk dat alle asielzoekers een gelijke behandeling krijgen. Dat de voorzieningen die Oekraïense vluchtelingen krijgen, ook voor anderen beschikbaar zijn. Tot slot wil de organisatie dat asielzoekers medisch gecheckt worden voor de naar een noodopvang gaan, om te voorkomen dat zwangeren of ernstig zieke mensen daar terecht komen. 

VluchtelingenWerk vindt dat er in de asielopvang in Nederland voor de ‘weg met de minste weerstand’ wordt gekozen. “Een tent of een gymzaal met veldbedjes”, zegt Martijn van der Linden van de organisatie. “Maar daar kan je mensen niet langdurig in opvangen. Er is meer nodig en dat is ook snel mogelijk.”

Volgens de organisatie kan staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel meer doen dan hij momenteel doet. “Nu beroept de staatssecretaris zich op gemeenten die niet mee willen werken”, zegt Van der Linden. “Maar net zoals bij Oekraïners kan hij ook voor andere vluchtelingen een beroep doen op staatsnoodrecht. Hij kan meer gebruikmaken van hotels, vakantieparken voor asielzoekers of erkende vluchtelingen die wachten op huisvesting. En hij kan ook rijksgebouwen gebruiken, zoals leegstaande kazernes en kantoorpanden. Daar is geen instemming van de gemeente voor nodig.”

‘Laatste redmiddel’

VluchtelingenWerk ziet het kort geding als een ‘laatste redmiddel’. “Deze crisis heeft een aanloop van jaren”, zegt Van der Linden. “Het afgelopen jaar is deze crisis al meerdere malen opgelost, maar elk nieuw akkoord heeft in de praktijk niet tot een doorbraak geleid. Er komt steeds te weinig van terecht. Daarom zien we geen andere weg meer dan naar de rechter te stappen.”

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button