Zakendoen

CBS: in 2022 was 40 procent van alle elektriciteit groen

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau kwam 40 procent van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, terwijl dit een jaar eerder nog 33 procent was. 

Hiervan nam de productie vanuit de zon met 54 procent toe en de productie vanuit de wind steeg met 17 procent.

Gunstige weersomstandigheden

Volgens het CBS heeft dit grotendeels te maken met de gestegen capaciteit van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen en heeft het ook te maken met meer gunstige windomstandigheden die voor de opbrengst zorgen. 

Hoewel steeds meer elektriciteit opgewekt wordt uit opgewekte zonne- en windenergie, is de stroomproductie uit aardgas, kolen en olie nog wel altijd het grootst.

De productie van elektriciteit uit biomassa en waterkracht daalde het afgelopen jaar. In 2021 produceerden biomassa en waterkracht samen nog 9,89 miljard kilowattuur en in 2022 is dit verlaagd naar 8,61 miljard kilowattuur. 

De totale productie van elektriciteit is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gelijk gebleven.

Stagnering elektriciteitsproductie kolen

De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen bedroeg vorig jaar 67 miljard kilowattuur. De productie uit aardgas daalde met 16 procent naar 47 miljard kilowattuur.

Kolen leverden een elektriciteitsproductie op van 16 miljard kilowattuur, gelijk aan een jaar eerder. Het opheffen van het productiemaximum bij kolencentrales, sinds juni 2022, heeft volgens het CBS hierbij een rol gespeeld.

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button