Zakendoen

Europa stootte vorig jaar 5 procent méér CO2 uit: ‘Klimaatdoelen in gevaar’

Het Europees Milieuagentschap (EEA) meldt de CO2-uitstoot in 2021 op basis van voorlopige data van de Europese lidstaten. Hoewel de uitstoot met 5 procent gestegen is ten opzichte van 2020, is de uitstoot nog altijd 6 procent lager dan in 2019. Toen bestond corona nog niet.

Nederlandse uitstoot

De cijfers komen niet helemaal als een verrassing. Ook in Nederland was de uitstoot van broeikasgassen in 2020 bijvoorbeeld bijzonder laag.

Urgenda-directeur Marjan Minnesma legde toen meteen al uit dat dit kwam door toevalstreffers: door een relatief warme winter en de coronamaatregelen werd ook het klimaatdoel van milieuorganisatie Urgenda gehaald. In 2021 lukte dat ons niet meer en bleef de broeikasuitstoot te hoog.

Klimaatakkoord Parijs

De Europese Unie heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dat betekent concreet: netto nul broeikasgassenuitstoot in 2050 en 55 procent reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

Dat doel voor 2030 zal ‘volgens de huidige prognose niet worden bereikt’, waarschuwt Melanie Sporer van het Europees Milieuagentschap.

“We zullen onze inspanningen om de uitstoot te verminderen tot 2030 elk jaar moeten verdubbelen ten opzichte van de inspanningen tussen 1990 en 2020”, zei ze tegen verslaggevers. “Alleen zo kunnen we de verschillende doelen behalen.”

Die inspanningen moeten tussen nu en 2030 leiden tot een gemiddelde reductie van 134 miljoen ton CO2 per jaar.

Duurzame energie

Het EEA meldt verder dat de grootste winst kan worden geboekt op het gebied van energievoorziening, de sector met de hoogste CO2-uitstoot in de EU.

Ieder jaar moet er 2,5 procent meer stroom gewonnen worden met wind- en waterenergie. Alleen zo kan het gestelde doel van 45 procent duurzame energieopwekking in 2030 worden behaald. 

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button