Zakendoen

Kabinet presenteert vandaag plannen voor extra stikstofruimte

De eerste maatregel, die al eerder uitlekte, is het kabinetsplan om enkele duizenden ‘piekbelasters’ te benaderen met een ruimhartig bod: zo’n 120 procent van de waarde van hun bedrijf om te stoppen of flink te verduurzamen. Het gaat om veehouderijen en andere bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van gevoelige natuurgebieden.

Uitstoot verminderen

De extra ruimte die hiermee ontstaat, moet ingezet worden om de zogenoemde PAS-melders te legaliseren. Dit zijn (boeren)bedrijven die onder het oude stikstofbeleid ‘groen licht’ kregen na zo’n PAS-melding. Maar in 2019 verklaarde de Raad van State dat beleid ongeldig. Daarom opereren deze bedrijven nu formeel illegaal.

Het kabinet wil deze situatie repareren door deze bedrijven snel een geldige vergunning te geven. Daarvoor moet elders de uitstoot van stikstof verminderd worden. De manier waarop het kabinet dat wil bereiken, wijkt af van een belangrijk advies van Johan Remkes. De VVD-bestuurder bepleitte een gerichtere aanpak, waarmee de 500 tot 600 piekbelasters in beeld worden gebracht en worden uitgekocht.

Tegelijk wil het kabinet ruimte creëren voor economische activiteiten. Zo zijn bouwprojecten een knelpunt. De Raad van State zette begin deze maand een streep door een belangrijke uitzondering die het kabinet aan de bouw had gegeven.

Nu deze zogenoemde bouwvrijstelling is weggevallen, moet bij elk bouwproject worden berekend hoeveel stikstofuitstoot ermee gemoeid is en wat de invloed hiervan op de natuur is. Die uitspraak is pijnlijk voor het kabinet, dat de komende jaren 900.000 woningen wil laten bouwen. Om die ambitie mogelijk te maken, moet de stikstofkraan op andere terreinen flink dichtgedraaid worden.

Landbouw, wonen en infrastructuur

Daarnaast vormt het stikstofdossier een obstakel voor een andere belangrijke ambitie van het kabinet: de uitstoot van CO2 moet in 2030 meer dan gehalveerd zijn. Ook bij projecten om duurzame energie op te wekken, zoals het aanleggen van windmolenparken, komt stikstof vrij. Maar op termijn besparen die projecten juist stikstof.

Omdat bij de plannen meerdere ministeries betrokken zijn, zullen landbouwminister Piet Adema, stikstofminister Christianne van der Wal, woonminister Hugo de Jonge en Mark Harbers van Infrastructuur bij de presentatie aanwezig zijn. Ook een minister van Economische Zaken en Klimaat zal aanschuiven.

Eerder maakten we deze video over de geplande uitkoopregeling:

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button