Zakendoen

Weer 1000 euro STAP-geld beschikbaar voor iedereen, maar niet meer voor bierproefcursus of snoepreisje

Of dat betekent dat er geen opleidingen worden aangeboden die niet voldoen aan de regels, dat durft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet te claimen. Dat komt omdat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond naar de opleidingen waarmee iets aan de hand leek te zijn. 

200 opleiders onderzocht

Het gaat nog om een tiental onderzoeken, die ieder moment afgerond kunnen zijn, aldus een woordvoerder. In totaal zijn in de afgelopen maanden meer dan 3500 opleidingen onderzocht, van zo’n 200 opleiders. Dat onderzoek – uitgevoerd door de Toetsingskamer – was nodig omdat bleek dat opleidingen niet voldeden aan de regels voor het uitkeren van het STAP-budget. 

Zo bleek het onder meer mogelijk om het geld te gebruiken voor een tweedaagse ‘ontdekkingstocht naar jezelf’ in Amsterdam, Antwerpen of Parijs. 

Strengere regels

In reactie hierop besloot het kabinet om de regels aan te scherpen. Om de onderzoeken goed uit te voeren en tegelijkertijd de regels te kunnen aanpassen, werd besloten om het loket – dat via uitkeringsinstantie UWV loopt – twee maanden te sluiten. Vanaf vandaag is het dus weer open.

De belangrijkste nieuwe regel is dat er per cursus maximaal 300 personen per jaar een budget krijgen. Op die manier hoopt het ministerie voorkomen dat een aanbieder binnenloopt door heel veel studenten tegelijkertijd een opleiding te laten volgen, wat ten koste kan gaan van het onderwijs.

Geen cadeaus en lezingen meer

Een andere belangrijke aanscherping is dat aanbieder mensen niet meer mogen verleiden met een cadeau of snoepreisje in ruil voor het volgen van een cursus. Als een aanbieder dit doet, wordt in eerste instantie gevraagd om ermee te stoppen. Als dat niet gebeurt, wordt de opleiding uit het register verwijderd waaruit opleidingen gekozen kunnen worden. 

Vanaf 1 mei, de volgende aanvraagperiode, moet een opleider vooraf inzicht geven in het lesprogramma. Daar hoort ook bij dat er een docent aan verbonden is en dat er een toets gedaan moet worden om te checken wat men heeft geleerd. Vanaf die datum is het volgen van een lezing niet meer voldoende om je opleiding te halen. 

Bier-, wijn- en whiskeyproeven?

De regels zijn al eerder aangescherpt, toen uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat er ook cursussen werden aangeboden die maar weinig te maken hebben met het verbeteren van iemands positie op de arbeidsmarkt. Wie wil leren bierproeven of beleggen in crypto’s moet dat voor eigen rekening doen, tenzij de crusus een professioneel karakter heeft. Ook een cursus dropshipping komt niet in aanmerking voor het STAP-budget.

Toch kan het ministerie niet uitsluiten dat alle cursussen die gevolgd kunnen worden altijd helemaal voldoen aan de regels. Het is immers ‘een lerende regeling’, die ‘continu wordt geëvalueerd en verbeterd’.

gerelateerde artikelen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button